ՀՀ Դատավորների Միություն

Շնորհակալություն

This website was developed with the assistance of the United States Agency for International Development (USAID).
Դրոշ
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.
Հրատարակություններ
ՀՀ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ՀԱՄԱԼՐՎԵՑ ՎԱՀԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆԻ ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ PDF Տպել Էլ.փոստ
Գրել է Amalia Harutyunyan   
Ուրբաթ, 09 Սեպտեմբեր 2016 06:56
There are no translations available.

Լույս է տեսել ՀՀ դատավորների միության գործադիր տնօրեն, իրավագիտության դոկտոր, ԵՊՀ դոցենտ ՎԱՀԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆԻ <<Հանցագործությունների քննության կազմակերպման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմքերը>> վերտառությամբ մենագրությունը:
Մենագրությունը հայրենական մասնագիտական գրականության մեջ առաջին գիտական հրապարակումն է, որը նվիրված է հանցագործությունների քննության կազմակերպման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրների հետազոտությանը:
Աշխատանքում բացահայտված, վերլուծված և ներկայացված են քրեադատավարական իրավունքի գիտության և կրիմինալիստիկական տակտիկայի այն տեսական դրույթներն ու մոտեցումները, որոնք նպատակաուղղված են ապահովելու հանցագործությունների քննության արդյունավետությունը, ինչպես նաև նպաստելու դրանց քննության որակի բարձրացմանը և հետագա կատարելագործմանը:
Հետազոտությունն օգտակար կարող է լինել իրավաբանական բուհերի և ֆակուլտետների բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի ուսանողների, դասախոսների, ասպիրանտների, հայցորդների, դատավորների, դատախազների, քննիչների ու փորձագետների հավակնորդների, ինչպես նաև քննության կազմակերպման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող իրավաբանների և իրավապահ համակարգի մարմինների համար:

Նորացվել է ( Չորեքշաբթի, 05 Հոկտեմբեր 2016 08:11 )
 
ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ PDF Տպել Էլ.փոստ
Գրել է Amalia Harutyunyan   
Երկուշաբաթի, 15 Փետրվար 2016 09:04
There are no translations available.

ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ՎԱՀԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ  - ՀՀ դատավորների միության գործադիր տնօրեն, ԵՊՀ դոցենտ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ

ՄՀԵՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ - իրավագիտության թեկնածու

ԽՄԲԱԳԻՐ՝ ԴԱՎԻԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ - ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան

Աշխատանքը նվիրված է մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության բնագավառի տեսական ու գործնական հիմնախնդիրներին: Ձեռնարկում համակարգված ու ամբողջական ձևով ներկայացված ու վերլուծված են մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության տեսաիրավական հիմքերը, այդ ոլորտում ՀՀ դատական պրակտիկան՝ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ժամանակակից նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո:
Աշխատության նպատակն է աջակցել դատավորներին, դատախազներին, փաստաբաններին, ինչպես նաև իրավակիրառ ու իրավապահ մարմիններին ու կազմակերպություններին՝ ներկայացնելով մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության ոլորտի հրատապ հիմնախնդիրներն ու դրանց ժամանակակից զարգացումները:

ՄԱՄՈՒԼԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

http://www.aravot.am/2016/02/18/658468/

                                   ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ Է ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԸ

Նորացվել է ( Չորեքշաբթի, 09 Մարտ 2016 08:16 )
 
ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ PDF Տպել Էլ.փոստ
Գրել է Amalia Harutyunyan   
Ուրբաթ, 27 Մարտ 2015 07:14
There are no translations available.

ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ. ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՀԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ

Աշխատանքը նվիրված է դատական փորձաքննությունների  տեսության և պրակտիկայի  հիմնախնդիրներին: Հիմնականում ներկայացվում են դատական փորձաքննություններին, փորձագետի դատավարական կարգավիճակին, ինչպես նաև փորձագետի եզրակացությանը վերաբերող հարցերը և այլն:
Աշխատանքը կարող է օգտակար լինել փորձագետների, քննիչների, փաստաբանների, դատավորների, դատախազների, իրավաբանական բուհերի ուսանողներին, դասախոսների, ասպիրանտների և դատական փորձաքննությունների հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող անձանց:

              

Աշխատանքը պատրաստվել է Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության <<Իրավունքի գերակայության նախաձեռնություն>> ծրագրի սահմաններում:

Նորացվել է ( Երեքշաբթի, 22 Դեկտեմբեր 2015 10:20 )
 
ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ PDF Տպել Էլ.փոստ
Գրել է Amalia Harutyunyan   
Երկուշաբաթի, 14 Հուլիս 2014 05:57
There are no translations available.

ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՀԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ
ԳՈՌ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Աշխատանքը նվիրված է դատական համակարգի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի իրավական, տեսական և գործնական հիմնախնդիրներին: Աշխատանքում վերլուծվել են թեմային վերաբերող տեսական ու գործնական տարբեր դրույթներ ու մոտեցումներ, ինչպես նաև այլ երկրների, մասնավորապես` Եվրախորհրդի և նրա անդամ երկրների փորձը և գնահատականները, որոնք իրենց ամբողջության մեջ կանխորոշում են դատական համակարգի ինստիտուտի էությունը, առանձնահատկությունները և կատարելագործման ուղղությունները:
Աշխատանքի նպատակն է աջակցել դատավորներին, դատական ծառայողներին, ինչպես նաև իրավակիրառ գործունեություն իրականացնող մյուս մարմիններին ու կազմակերպություններին ծանոթանալու դատական համակարգի ինստիտուտի առավել հրատապ հիմնախնդիրներին:

Նորացվել է ( Երկուշաբաթի, 14 Հուլիս 2014 09:11 )
 
ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿ PDF Տպել Էլ.փոստ
Գրել է Amalia Harutyunyan   
Երկուշաբաթի, 14 Հուլիս 2014 04:12
There are no translations available.

ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ՄՀԵՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ձեռնարկում համակարգված ձևով վերլուծվել և ներկայացվել են արհմիություններին վերաբերող առանցքային հիմնահարցերը, ինչպես նաև այս բնագավառւմ ՀՀ օրենսդրության հիմնական դրույթներն ու պրակտիկան:
Աշխատանքը նպատակաուղղված է քաղաքացիներին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց ու կազմակերպություններին ներկայացնելու ՀՀ-ում աշխատանքային իրավունքի բնագավառում առկա վիճակը և իրավակիրառ պրակտիկայի զարգացման ուղղություններն ու հեռանկարները:
Այն կարող է օգտակար լինել ինչպես պրակտիկ իրավաբանների` դատավորների, դատախազների, փաստաբանների և իրավակիրառ գործունեություն իրականացնող մյուս մարմինների, այնպես էլ իրավաբանական բուհերի ուսանողների, իրավունքի բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարող անձանց համար:

Նորացվել է ( Երկուշաբաթի, 15 Դեկտեմբեր 2014 11:47 )
 
<< Սկիզբ < Նախորդ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Հաջորդ > Վերջ >>

Էջ 1 ից 11